Důležitá je harmonie


Absolutní zdraví neexistuje. Pro udržení optimální kondice je však třeba posilovat ty systémy, které za ostatními zaostávají.
     
           
     

Na obrázku vidíte rozmezí, ve kterém se můžete pohybovat, abyste se cítili zdraví. Jakmile překročíte hranice harmonie, onemocníte. Působením negativních vlivů se z těla harmonie vytrácí. Pokud negativní stav trvá déle, dostanete se do chronického stádia trvalé disharmonie. Hlubokým energetickým nedostatkem a disharmonií se například vyznačuje únavový syndrom a celá řada vážných onemocnění.

Počátky disharmonie a nemoci začínají vždy u energetiky těla. Bez dostatečného množství energie nic nefunguje, nic nejezdí, nic se nepohybuje. Proč by měl být biologický svět výjimkou, proč by v něm neměly platit energetické zákony? Jde o pochopení základního principu existence člověka a života ve vesmíru vůbec. Ani ten se bez energie neobejde! Dávné civilizace vycházely z tohoto poznatku již před tisíci let. Jejich přírodní učení a způsoby regenerace člověka byly na nejvyšší úrovni, a to nejen v Orientu. Někteří lidé nejsou dostatečně přesvědčeni o existenci energetických drah, přestože učení o nich se objevuje v několika východních medicínách. Dráhy a body se sice jmenují odlišně, ale ty nejdůležitější se vždy shodují, ať jde o lékařství čínské, indické či jiné. Francouzští vědci dokázali, že meridiány skutečně existují. V místech, kde by se měly meridiány nacházet, vstříkli do podkožky radioaktivní substanci a za pomoci scintigrafie uviděli, že 12 meridiánů protkává lidské tělo jako dokonalý říční systém – přesně na těch místech, která tradiční čínská medicína znala již před 3 000 lety. Vzájemné propojení hmotného světa s biologickým je přirozené a stejně tak přirozené je i propojení klasické léčby s přírodními regeneračními postupy. Přitom harmonizace a prevence znamenají víc než léčba, jak ví dobře každý, kdo chce pomáhat nebo již pomáhá svým bližním.

     
Klíč k určení přípravku a systém užívání:

• jako prevence
• při zdravotních problémech
• pro radost ze života

I když se cítíme zdrávi, máme mnohdy zájem na tom, abychom organismus ještě více preventivně posilovali, přičemž bioinformační přípravky můžeme užívat v naznačeném pořadí. Ale lze také začít od konce:

Vironal – připraví pro regeneraci okruh, na který bude působit Regalen
Regalen – připraví pro regeneraci okruh, na který bude působit Renol.
Renol – připraví pro regeneraci okruh, který bude regenerován Gynexem.
Gynex – připraví pro regeneraci okruh, na který bude působit Korolen.
Korolen – připraví pro regeneraci okruh, který bude regenerován nejen Vironalem, ale na který budou působit i všechny ostatní přípravky.

Každý přípravek se podílí na zvyšování imunity na základě harmonizace přísluš-ných energetických drah našich orgánů. Vyrovnání energetické nedostatečnosti má za následek lepší funkci orgánu. Vyloučením toxinů z těla pomocí fytolátek a prostřednictvím bioinformací se tento proces několikanásobně urychluje. Proto se regenerace v Pentagramu řadí mezi světové novinky, které si zaslouží rozšíření do všech částí naší krásné planety.

Představme si regeneraci v Pentagramu jako nekonečnou smyčku. Začít můžeme odkudkoli, ale vždy musíme vědět, čeho chceme docílit.

• V případě, že v těle převládá výskyt mikroorganismů, začínáme regeneraci Vironalem, jinak můžeme začít Regalenem. Začínáme s tím přípravkem, jehož regenerační možnosti jsou dané oblasti nejblíže.
• K určení klasickým způsobem využijeme informačního letáčku a snažíme se najít vnitřní souvislost našich problémů s indikacemi uvedenými uvnitř.
• Další způsob je obdobný. Snažíme se najít co nejvíce našich problémů shodných s indikacemi energetické dráhy, které příslušný přípravek harmonizuje. Sledujeme i průběh dráhy a hledáme shodu našich problémů s místy, kudy meridián prochází.

Například: Bolí nás hlava v oblasti od krční páteře směrem k uchu. Podíváme se na vyobrazení meridiánů a zjistíme, že těmito místy prochází meridián žlučníku. Pro harmonizaci si vezmeme bioinformační přípravek Regalen, protože má vztah k tomuto meridiánu. Tím vyrovnáme disharmonii v této dráze a bolest zmizí. Podobně postupujeme i v dalších případech.

Jednoduché určení přípravku lze provést i podle obr., na kterém jsou uvedeny párové orgány a vztah k přípravkům. Na mnoha místech se užití přípravků překrývá a lze užít různé druhy přípravků na stejný orgán, pouze je třeba odlišit, zdali by měly být užity hořčiny z Regalenu např. pro povzbuzení žaludku, či zda by mu větší měrou neprospěl obsah myrhy ve Vironalu díky svým antibakteriálním schopnostem atd. Každý přípravek obsahuje něco jiného, co orgán v momentální situaci potřebuje.

Pro usnadnění výběru vhodného přípravku slouží vyobrazení jednotlivých drah s jejich popisy.

Ten, kdo chce blíže porozumět energetickému systému těla, vztahům mezi orgány a zároveň se odborně vzdělávat, měl by si obstarat pětici knih Vladimíra ANDA Klasická čínská medicína 1 – 5.

• Pro jiný způsob určování lze použít přístroje, které pracují na principu EAV metody.
• A do posledního způsobu určování můžeme zařadit různé psychotronické metody.

Vyberte si každý ten svůj správný způsob, který vám nejvíce vyhovuje, vycházejte z vašich schopností, zkušeností a vzdělání.

Každý člověk se dá zařadit do určitého typu. Někdo bude ledvinový typ, jiný jaterní, další bude mít třeba náklonnost k oslabení plic. Někdo může být i smíšený typ a má několik oslabených orgánů najednou. S tím člověk nic moc nenadělá. Je to dáno genetikou. Celkově však lze tyto orgány posilovat a tím eliminovat negativní projevy disharmonie energetických drah takto oslabených orgánů. Oslabení energetické dráhy orgánu se projeví v celkové konstituci člověka. Známky oslabení budou patrny jak v psychice člověka, v jeho chování, tak i v tělesné stavbě - například ve špatné ohebnosti kloubů nebo nedostatečné funkci některých svalů. Postiženy budou klouby a svaly v místech, kudy prochází oslabená energetická dráha. Snažte se určit, jakému přípravku člověk svou konstitucí odpovídá a jaké orgány by měl posilovat.

Po využívání odpovídajícího množství přípravku, který jsme zvolili jako základní, pokra-čujeme dál na základě uvedeného pořadí. Po určité době se však vždy vrátíme k přípravku, který jsme označili jako první. Dědičné dispozice nebo oslabení určitého tělesného orgánu signalizují potřebu tento orgán občas upřednostnit před ostatními a opětovně ho posílit.


Někomu bude stačit k regeneraci nebo posílení jedna lahvička, druhý jich bude potřebovat více. Každý jsme jiný, a proto musíme i k regeneraci přistupovat individuálně.

Pořadí užívání přípravků lze měnit a upřesňovat různými testovacími metodami. Možná je i kombinace dvou přípravků.V tom případě užíváme větší dávky toho přípravku, který se vztahuje k problému, jenž nám způsobuje větší komplikace a který vystupuje svými projevy více do popředí. Druhý přípravek, podávaný v menších dávkách, pouze napomáhá urychlo-vání již započatého procesu regenerace. Nejsnáze lze s ostatními přípravky kombinovat přípravek Vironal. K této kombinaci může dojít tehdy, když si regenerujeme například žlučník a v průběhu regenerace se u nás vyskytne onemocnění chřipkového typu. Užívání většího množství přípravků najednou nebo dokonce jejich mixování nepřináší žádný efekt. Řiďte se jistě opodstatněným rčením “dobrého pomálu”!

V lidském těle musí mezi jednotlivými orgány a systémy panovat rovnováha stejně jako v přírodě. Každé vybočení z normálu lze považovat za projev disharmonie či chorobného stavu. Zamyslete se nad tím, co v životě děláte špatně, jak se stravujete, kolik máte pohybu, jak se chováte a pak se mnohdy rozhodnete, že začnete svůj životní styl pomalu měnit.

V první řadě je třeba počítat s tím, že regenerace se neřídí podle toho, jak velkou dávku přípravku tělu dáte. Důležitou roli hraje především čas. Nemůžete po svém těle chtít, aby si zregenerovalo klouby během jediného dne, když jste si je vytrvale poškozovali několik let a jestliže navíc stále setrváváte u svých špatných návyků. Zvláště pak, když se nepohybujete, přejídáte se, konzumujete denně velké množství masa, cukru, salámů, chemicky konzervovaných potravin a přitom pijete málo čisté vody. V takovém případě je třeba počítat s tím, že výsledky se dostaví po delším časovém období. Regenerační proces můžeme výrazně urychlit vhodnou dietou právě na základě omezení příjmu nebo vyloučení výše uvedených potravin z našeho jídelníčku. Při zvolení správného postupu můžete počítat s odstraněním stavů bolesti během několika hodin, někdy i minut, ale zázraky nikdy nečekejte. Možná budete příjemně překvapeni, a věříme, že zklamáni nebudete.

Před mnoha tisíci let vznikly základy tradiční čínské medicíny. Tehdy se pojem nemoc nepoužíval, ale hovořilo se o tzv. poruše rovnováhy. Lidé byli zvyklí vyhledávat lékaře již před tím, než začali pociťovat určité symptomy přicházející choroby. O něco později, asi před 2 500 lety, vychválil Hippokrates, praotec medicíny, schopnost lidského těla samouzdravování. Tuto schopnost nazýval physis. Právě tak jako Číňané, považoval i on výživu za základ zdraví, přičemž svou platnost do dnešní doby neztratila jeho známá věta:
,,Tvoje výživa budiž tvým lékem a tvůj lék budiž tvou výživou”.

Ke každému přípravku je přiřazen určitý orgán a jeho párový spolupracovník, prvek, vlastnost, chuť, roční období. Systém pěti prvků a jejich vzájemných vlivů usnadňuje pochopení celého Pentagramu. Uvedeme názorný příklad pro lepší pochopení. Nedostatečná funkce ledvin se projevuje navenek strachem a snížením hladiny ostrosti sluchu. Poškození jater se naproti tomu může projevovat hněvem, zlostí, sníženou funkcí očí. Podrobný popis vztahů mezi prvky naleznete v knihách pojednávajících o orientální filozofii a medicíně.